SŁOWNICZEK

Słowo -  elementarna część mowy. Jego pisanym odpowiednikiem jest wyraz. Za pomocą słów nazywamy i rozróżniamy przedmioty materialne lub ich klasy, a... więcej

KOMUNIKACJA NIEWERBALNA

Swoim wyglądem, mową ciała i gestami nieustannie przesyłamy sobie informacje. Taki przekaz nazywamy komunikacją niewerbalną. Z obliczeń naukowców wynika, że... więcej

POLE MINOWE

Twarz jest bardzo dobrym źródłem sygnałów, dzięki którym możemy się komunikować. Dzięki mimice możemy wyrazić swoje emocje, więcej

JĘZYK MIGOWY

Język migowy jest to język naturalny, który opiera się na kontakcie wzrokowym i odczytywaniu komunikatów wizualnych. Posługiwanie się tym językiem jest możliwe tylko poprzez nauczenie się go, bo ...więcej

JĘZYK PRZYRODY

Przyroda przemawia porami roku. Jest zmienna i zaskakująca. Przemiany, jakim ulega, możemy dostrzec gołym okiem, ale co tak naprawdę chce nam poprzez to przekazać? więcej

JĘZYK ZWIERZĄT

 Pozasłowne sposoby porozumiewania są tym, co nas łączą ze zwierzętami. Małpy są najbardziej podobne do człowieka, posiadają mimikę i gesty. więcej

ALFABET MORSE'A

Alfabet Morse'a został stworzony w 1840 przez  wynalazcę i malarza, Samuela Finleya Breeze Morse'a(1791-1872), który po długich podróżach morskich stworzył telegraf elektromagnetyczny w roku 1837, ...więcej

KINO NIEME

 Pantomima jest to widowisko teatralne zbliżone do baletu. Charakteryzuje się pokazywaniem treści poprzez ruch i gesty nie używając  słów. więcej

ROZRYWKA

 super gra

FORUM

 wszystko na temat świata bez słów więcej