PODEJRZLIWOŚĆ

Na swego rozmówcę spoglądamy kątem oka. Nie jesteśmy pewni jego prawdziwych intencji