JĘZYK MIGOWY

Język migowy jest to język naturalny, który opiera się na kontakcie wzrokowym i odczytywaniu komunikatów wizualnych. Posługiwanie się tym językiem jest możliwe tylko poprzez nauczenie się go, bo składa się ze znaków umownych.

W języku migowym podwójne rozczłonkowanie wygląda nieco inaczej niż w fonicznym– różnicę stanowi istnienie w językach fonicznych fonemów i/lub morfemów. W językach migowych następuje swoista fuzja tych dwu poziomów.

Komunikat języka migowego składa się ze znaków manualnych, mimicznych oraz ruchów wykonywanych dłońmi, głową i tułowiem. Dzięki temu w jednej chwili możemy przekazać wiele sygnałów, łącząc je w jeden przekaz. Łączenie pewnych elementów również jest ustalone i należy się stosować do panujących norm, aby biegle opanować sztukę posługiwania się językiem migowym.

Język migowy występuje w wielu formach. Nie jest tak, że każdy posługujący się nim dogada się z kimś poprzez migi. Język ten jest różny w  zależności od kraju.