KOMUNIKACJA NIEWERBALNA

Swoim wyglądem, mową ciała i gestami nieustannie przesyłamy sobie nawzajem informacje. Taki przekaz nazywamy komunikacją niewerbalną. Z obliczeń naukowców wynika, że w ten sposób przekazujemy  około 60% informacji. Komunikację niewerbalną wykorzystujemy praktycznie w każdej dziedzinie życia (często nieświadomie) począwszy od życia prywatnego, a na biznesie skończywszy. Mową ciała potrafimy przekazać takie emocje jak radość, smutek, strach, zdziwienie, złość, pogardę, wstyd a nawet zadumanie. Niektóre ze specyficznych gestów możesz zobaczyć w naszym POLU MINOWYM. Gesty, mimika twarzy i wygląd często znaczą więcej niż wypowiadane słowa, dlatego w wielu przypadkach rozmówca nie słucha tego, co mówimy, tylko wybiera przekaz niewerbalny. Przekaz słowny niejednokrotnie ma swój odpowiednik w gestach, np:

Kolejnym przykładem komunikacji bezsłownej jest zastosowanie w komunikatorach internetowych symbolicznych buziek, zwanych emotikonami. Dzięki nim możemy wyrazić, co czujemy, bez pisania zbędnych słów. Jest to bardzo prosty przekaz, ale ile niesie informacji o osobie "zza drugiej strony monitora"! Dla sprawdzenia waszej zdolności niewerbalnego komunikowania się umieszczę kilka obrazków, a wy odpowiecie sobie, co one przekazują.


Niestety, nie istnieje uniwersalny język gestów, chociaż komunikacja niewerbalna na całym świecie jest bardzo podobna. Zależy ona od różnic kulturowych, etnicznych oraz indywidualnych uwarunkowań. Nie powinno się rozpatrywać pojedynczych gestów rozmówcy, lecz brać po uwagę też inne czynniki, takie jak kontekst rozmowy, sytuację, miejsce oraz inne sygnały, aby poprawnie rozpoznać intencje osoby.