POLE MINOWE

Twarz jest bardzo dobrym źródłem sygnałów, dzięki którym możemy się komunikować. Dzięki mimice możemy wyrazić swoje emocje, wrażenia czy też stosunek do innych osób. Istotność tego elementu porozumiewania się potwierdziły badania nad odkodowaniem wyrazów emocjonalnych, które wykazały, iż najwięcej emocji przenosi właśnie mimika, następnie ciało, a na samym końcu dopiero głos.  Śmiało więc możemy powiedzieć, że w „Świecie bez słów” dałoby się normalnie komunikować. Oto kilka przykładów emocji wyrażonych dzięki mimice twarzy: